Ny udviklingspulje skal støtte nye initiativer

Udviklingspulje i DGI Skydning er skudt i gang

Landsdelsforeninger, lokalforeninger og landsudvalg kan søge om midlerne til nye tiltag.


DGI Skydning UP har i samarbejde med landskontoret i Vingsted oprettet en ny pulje, der skal anvendes til at sætte skub i udviklingen for skydeidrætten.

Både Landsdelsforeninger, lokalforeninger og landsudvalg kan søge om midlerne og varetages primært af idrætskonsulenterne i de enkelte landsdele.

Simon Kanstrup, formand for UP, fortæller om tiltaget:

   – Fusionen trak mange kræfter ud, men vi kan nu se, at der begynder at være mere tid og overskud til at tænke udvikling i landsdelene.

   – Udviklingsviljen skal have de bedste forudsætninger, og derfor har Landsudvalget overdraget ansvaret for at godkende ansøgningerne til konsulenterne i landsdelene i samarbejde med landskontoret for DGI Skydning.

Åben og lukket pulje

Udviklingspuljen består af to dele: En åben pulje, hvor der kan søges inden for tre hovedområder, og en mere lukket pulje, hvor foreninger kan søge om at blive ansvarlige for definerede projektudbud.

De tre hovedområder, der er omfattet af den åbne puljer, er:

  • Udvikling af aktiviteter (fx afprøvning af nye programmer, skiver eller måder at afvikle skydninger på mv.)
  • Nye aktiviteter i samarbejde med lokale partnere (fx biatlon i samarbejde med mountainbike- eller løbeklub, anvendelse af IR-våben (infrarøde) til aktiviteter mv.)
  • Udvikling af træningskultur (fx arrangering af fællestræning, træningstilbud mv.)

Fælles for disse tre områder er, at de skal lede til udviklingsorienteret aktivitet. Derudover skal der efter endt arrangement sendes en evaluering af projektet til DGI Skydning UP.

Puljerne er desuden forbundet med et sæt regler, som skal sikre, at midlerne ikke misbruges. Det betyder, at midlerne ikke må anvendes til lønninger, kørsel, uddannelse, konkurrencer eller almindelig træning.

De sidstnævnte projekter er fortsat under udarbejdelse. Målet er, at landsudvalget på sigt kan udbyde strategisk vigtige projekter til foreninger. Det bliver inden for mere specifikke udfordringer, hvor der med fordel kan testes løsninger af og efterfølgende evalueres resultater.

En god start

Puljerne, der blev skudt i gang midt i juni, har allerede fået en god start.

To ansøgninger er blevet bevilget midler, og flere ansøgninger er på vej.

Er du eller din forening interesserede i at kigge nærmere på udviklingspuljen, kan I enten tage fat i en idrætskonsulent i landsdelen eller læse mere om puljebeskrivelserne, inden I giver jer i kast med at sende en ansøgning.

 

Se puljebeskrivelserne

 

Se ansøgningsskemaet

 

Skrevet af DGI Skydning UP & Helle Veel 01-07-2014

 

En lille film om fokusprojektet

Nedenfor finder du en lille film, der fortæller noget om projekt Fokus – det projekt der har bevist, at skydesporten gør meget godt for børn med særlige udfordringer (som f.eks. ADHD).

{youtube}2Imn2un8biM&feature=youtu.be{/youtube}

Filmen var blot 2,20 min.

God fornøjelse

 

http://youtu.be/2Imn2un8biM

Transporttilladelse ny

Transporttilladelse

Denne blanket bruges til at give en skytte tilladelse til at transportere et lånt foreningsvåben. Tilladelsen gives kun til dagen før og dagen efter en begivenhed og under forudsætning af, at skytten kan opbevare våbenet korrekt.

Det er vigtigt, at skytten har en kopi af tilladelsen med sig OG samtidig skal der være en kopi af tilladelsen i foreningen.

BEMÆRK: Skytten skal på forhånd være godkendt på SKV 3-blanket eller have egen våbenpåtegning.

SKV5 – tilbagekaldelse af våbenpåtegning

SKV5 blanketten bruger du:

Når foreningen skal tilbagekalde våbenpåtegning for et medlem: 
1) som er stoppet i foreningen
2) som ikke er aktivt skydende
3) som af andre grunde ikke kan have påtegning

Du skal starte med at sende skytten et forvarsel med anbefalet brev – se forslag HER . Bemærk den samlede frist for forvarslingen samt SKV 5 må højst være 4 uger.

Selve SKV5 blanketten sender du kopi af til skytten, og originalen sender/afleverer du til politiet, som herefter har ansvaret for at inddrage skyttens våben.

SKV5 blanket

SKV3 – boksadgang/transporttilladelse

SKV 3 blanketten bruger du til

Ansøgning om adgang til foreningens våbenopbevarings-steder og skyttens ansøgning om transporttilladelse.  Bestyrelsesmedlemmets CPR. nr. på side 3/3 udskrives ikke iflg. aftale med Rigspolitiet

SKV3 blanket

Bemærk: En SKV3 godkendelse gælder i 5 år, og du skal selv tjekke, hvornår en skyttes SKV3 skal fornyes.

SKV2 – våbenpåtegning til skytte

SKV2 blanketten bruger du til:

Ansøgning om våbenpåtegning til skytter, herunder fornyelse, foreningsskift og
flerbrugertilladelse.

SKV2 blanket

HUSK blanketten skal underskrives af både formand og skytte – også i de tilfælde, hvor begge er én person.

Søger du våbenpåtegning til pistol/revolver for en skytte som har brug for flere end to cal. .22/CO2 luftvåben eller søges om pistoler/revolvere fra størrelse cal. .32 og større, skal nedenstående oplysningsskema sendes med:

Oplysningsskema

Nedenfor kan du finde en kort vejledning i proceduren omkring ansøgningen af våbenpåtegning til en skytte:

Vejledning

 

Aktivitetsansvarlige Skydning

 

Aktivitetsansvarlige inden for DGI Fyn skydning

 

Hermed link til Aktivitetsansvarlige 2017

 

 

NB: Bemærk at der er flere vakante stillinger som aktivitetsansvarlig. Hvis du kender nogen (eller gerne en gruppe), som kan løfte en opgave, så bør du opfordre dem til at tage opgaven.

Konsekvensen af manglende aktivitetsansvarlige bliver aflysning af aktiviteter.