20. februar 2024                      Referat

10.  april     2024                      Referat

 

 

3. januar 2023                          Referat 
21. februar 2023                       Referat
21. marts 2023                          Referat
27. april 2023                           Referat
7. juni 2023                              Referat
24.august 2023                        Referat
19. september 2023                 Referat
26. oktober 2023                     Referat
17. november 2023                  Referat

24.november – Skytteårsmøde    Referat  Søren Juuls Præsentation

Forslag, der ønsket behandlet på et skydeudvalgsmøde, skal være kontoret i hænde senest 14 dage før mødet.