Foreningsadresser på Fynske skytteforeninger

Link: Foreningsadresser 

I listen herover finder du alle de skytteforeninger, der er medlem af DGI Fyn.
Listen indeholder adresse, telefonnr. og e-mail på foreningens formand, samt evt. adresse på foreningens skydebane. Evt. ændringer bedes sendt til kontoret.

 

Våbenkonsulenter
Få en gratis våbenkonsulent ud at tjekke jeres våben (foreningsejet og privatejet) – f.eks. i forbindelse med et stævne eller med det årlige tjek af våbenlisten fra Vingsted.

Kontakt Michael Carlsen på tlf. 2023 4008 for koordinering eller bestil direkte fra DGI Skydnings våbenkonsulentliste      

 

Terrænskydeleder

Søger du en terrænskydeleder/planlægger? Så tjek DGI Skydnings liste her:  Terrænskydeledere      

 

Hæderstegn og foreningstegn i DGI Fyn skydning

Vi har 2 hædersbevisninger på Fyn.

Hæderstegnet kan tildelses til en person, som har udført en stor og uegennyttig indsats for skydningen på Fyn.

Foreningstegnet kan tildeles en person, der har udført en stor og uegennyttig indsats for skydningen i sin forening.

Har I en person, som I mener, fortjener denne annerkendelse, skal I indsende en indstilling  til kontoret eller DGI Fyns skydeudvalg.