SKV2 – våbenpåtegning til skytte

SKV2 blanketten bruger du til:

Ansøgning om våbenpåtegning til skytter, herunder fornyelse, foreningsskift og
flerbrugertilladelse.

SKV2 blanket

HUSK blanketten skal underskrives af både formand og skytte – også i de tilfælde, hvor begge er én person.

Søger du våbenpåtegning til pistol/revolver for en skytte som har brug for flere end to cal. .22/CO2 luftvåben eller søges om pistoler/revolvere fra størrelse cal. .32 og større, skal nedenstående oplysningsskema sendes med:

Oplysningsskema

Nedenfor kan du finde en kort vejledning i proceduren omkring ansøgningen af våbenpåtegning til en skytte:

Vejledning