Nye regler for støjberegning

Skydebaneforeningen Danmark har lavet nye rammer for teknisk bistand i forbindelse med beregening af støjkonsekvenser ved brug af nye pistolkalibre.

 

 

Skydebaneforeningen Danmark har modtaget de første ansøgning om bistand i forbindelse med beregning af støjkonsekvenser, hvis der på en 25 m-pistolbane skydes med de nye kalibre inden for grovpistoler, cal. .40, cal. .44 og cal. .45. For at en skydebane må bruges til disse kalibre, skal banen være såvel sikkerhedsgodkendt som miljøgodkendt hertil. Så for langt de fleste baner vil det indebære, at der skal en ny miljøgodkendelse til. Foreningen skal i den forbindelse være opmærksom på, at det kan betyde reducerede skydetider for allerede benyttede kalibre, hvis den bestående miljøgodkendelse er givet efter reglerne for eksisterende skydebaner, og den nye miljøgodkendelse laves efter reglerne for nye baner. Miljømyndighederne anvender nemlig den praksis, at hvis der sker væsentlige ændringer på bestående baner, skal hele banen godkendes efter reglerne for nye baner, der er mere restriktive.

Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse har fastlagt en ramme for, hvilken bistand der kan ydes i sådanne sager, idet Skydebaneforeningen er nødt til at prioritere sine ressourcer meget mere end hidtil. Hertil kommer, at det vil typisk koste i størrelsesordenen 30.-40.000 kr. at lave en sådan støjberegning, idet der ofte skal laves opmålinger af landinspektør, og herefter skal der anvendes en del arbejdstimer på at lave beregningerne. Der ydes derfor kun bistand inden for følgende ramme:

Kun én skydebane i hver landsdel kan opnå støtte. Det er landsdelen, der prioriterer, hvilken bane. Skytteforeningen, der har banen, skal selv betale halvdelen af omkostningen ved at lave beregningen. Omkostningerne er både de udgifter Skydebaneforeningen Danmark har til ekstern bistand (f.eks. landinspektør) og omkostningerne ved at lave beregningen (anvendt tidsforbrug med en timesats på 750 kr. plus moms).

De landsdele hvor der er foreninger der søger om teknisk bistand vedr. støjberegning, vil blive kontaktet direkte af undertegnede.

 

Søren Bendixen

Teknisk rådgiver

 

Skydebaneforeningen Danmark
Vingstedvej 27 | 7182 Bredsten

Telefon 7665 6725 | Direkte 7665 6711

ssb@skytten.dk | www.skytten.dk | www.facebook.com

Læs mere

Aftenstævner 2017

Aftenstævner 2017

Se hele programmet på dette linkSe hele programmet på dette link

 

DGI Fyn skydning arrangerer der aftenstævner i Skallebøllecentret, Tommerupvej 38, 5492 Vissenbjerg.

Du kan skyde følgende dage fra k. 17.30, NM program dog først fra kl. 18.30

3. maj              Resultatliste

17. maj            Resultatliste

31. maj            Resultatliste

14. juni            Resultatliste

2. august          Resultatliste

16. august        Resultatliste

30. august        Resultatliste

13. september   Resultatliste

27. september   Resultatliste

 

Resultaterne vil kunne se her på siden, ugen efter hver samling

 

Ammunition til skydningen kan købes i brgrænset omfang. Der må ikke købes til anden brug.

God fornøjelse.

 

CVR nr. og NEMID

Har I husket at få et CVR nr, og en NEMID?

Fra den 1. juli 2006 blev det lovpligtigt for foreninger, som modtager tilskud fra det offentlige, at have et CVR-nummer og en NemKonto.

Læs mere om reglerne på dette link: Erhversstyrelsen

Doping

Doping er usportsligt, unfair og uacceptabelt, og det forekommer både i eliteidræt og i breddeidræt.

Værd med til at stoppe det ved at læse denne side.

Skydeaktiviteter er underlagt et dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere. Reglementet er udarbejdet i samarbejde med DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund, og er baseret på det internationale regelsæt, men tilpasset bredde- og motionsidræt. Du kan se reglerne her (åbnes i et nyt vindue).

Det betyder, at det er tilladt at bruge lægeordineret medicin uden at skulle søge dispensation, selvom medicinen indeholder et stof, der er optaget på listen over forbudte stoffer. Til gengæld er det et krav, at det skal kunne dokumenteres, at medicinen er lægeordineret.

Det er Anti Doping Danmark, der foretager dopingkontrol, og bliver du udtaget til at afgive en dopingprøve og bruger medicin med et forbudt stof, skal du indsende dokumentation for at medicinen er lægeordineret. Bruges ikke-lægeordineret medicin med forbudte stoffer, kan du risikere en 2 årig karantæne, som gælder både udøvelse og lederhverv indenfor alle de ovennævnte organisationer.

Du kan se mere om forbudte stoffer på http://www.antidoping.dk/da/Regler/Dopinglisten_2012.aspx

Nedenfor kan du se nogle enkelte anbefalinger til forebyggelse af doping i din forening:

  • Sælg ikke kosttilskud eller proteintilskud i foreningens lokaler
  • Foreningen bør have en skriftlig antidopingpolitik
  • Foreningen kan udnævne en antidopingansvarlig
  • Undervisning, instruktion og vejledning i foreningens lokaler skal tage udgangspunkt i funktionel træning
  • Hold evt. temamøder for foreningens medlemmer om funktionel og effektiv træning
  • Hav ikke frie håndvægte, der er tungere end 26 kg. eller makiner, der animerer til bodybuilding i foreningen

Våbenkonsulenter i DGI Fyn

Nedenfor finder du listen over de våbenkonsulenter, der er aktive på Fyn.

Vil du bestille våbenkontrol, kan du henvende dig til Michael H. Carlsen på tlf. 2023 4008, så vil han organisere det.

Våbenkonsulenter – oversigt.