Ny udviklingspulje skal støtte nye initiativer

Udviklingspulje i DGI Skydning er skudt i gang

Landsdelsforeninger, lokalforeninger og landsudvalg kan søge om midlerne til nye tiltag.


DGI Skydning UP har i samarbejde med landskontoret i Vingsted oprettet en ny pulje, der skal anvendes til at sætte skub i udviklingen for skydeidrætten.

Både Landsdelsforeninger, lokalforeninger og landsudvalg kan søge om midlerne og varetages primært af idrætskonsulenterne i de enkelte landsdele.

Simon Kanstrup, formand for UP, fortæller om tiltaget:

   – Fusionen trak mange kræfter ud, men vi kan nu se, at der begynder at være mere tid og overskud til at tænke udvikling i landsdelene.

   – Udviklingsviljen skal have de bedste forudsætninger, og derfor har Landsudvalget overdraget ansvaret for at godkende ansøgningerne til konsulenterne i landsdelene i samarbejde med landskontoret for DGI Skydning.

Åben og lukket pulje

Udviklingspuljen består af to dele: En åben pulje, hvor der kan søges inden for tre hovedområder, og en mere lukket pulje, hvor foreninger kan søge om at blive ansvarlige for definerede projektudbud.

De tre hovedområder, der er omfattet af den åbne puljer, er:

  • Udvikling af aktiviteter (fx afprøvning af nye programmer, skiver eller måder at afvikle skydninger på mv.)
  • Nye aktiviteter i samarbejde med lokale partnere (fx biatlon i samarbejde med mountainbike- eller løbeklub, anvendelse af IR-våben (infrarøde) til aktiviteter mv.)
  • Udvikling af træningskultur (fx arrangering af fællestræning, træningstilbud mv.)

Fælles for disse tre områder er, at de skal lede til udviklingsorienteret aktivitet. Derudover skal der efter endt arrangement sendes en evaluering af projektet til DGI Skydning UP.

Puljerne er desuden forbundet med et sæt regler, som skal sikre, at midlerne ikke misbruges. Det betyder, at midlerne ikke må anvendes til lønninger, kørsel, uddannelse, konkurrencer eller almindelig træning.

De sidstnævnte projekter er fortsat under udarbejdelse. Målet er, at landsudvalget på sigt kan udbyde strategisk vigtige projekter til foreninger. Det bliver inden for mere specifikke udfordringer, hvor der med fordel kan testes løsninger af og efterfølgende evalueres resultater.

En god start

Puljerne, der blev skudt i gang midt i juni, har allerede fået en god start.

To ansøgninger er blevet bevilget midler, og flere ansøgninger er på vej.

Er du eller din forening interesserede i at kigge nærmere på udviklingspuljen, kan I enten tage fat i en idrætskonsulent i landsdelen eller læse mere om puljebeskrivelserne, inden I giver jer i kast med at sende en ansøgning.

 

Se puljebeskrivelserne

 

Se ansøgningsskemaet

 

Skrevet af DGI Skydning UP & Helle Veel 01-07-2014