SKV5 – tilbagekaldelse af våbenpåtegning

SKV5 blanketten bruger du:

Når foreningen skal tilbagekalde våbenpåtegning for et medlem: 
1) som er stoppet i foreningen
2) som ikke er aktivt skydende
3) som af andre grunde ikke kan have påtegning

Du skal starte med at sende skytten et forvarsel med anbefalet brev – se forslag HER . Bemærk den samlede frist for forvarslingen samt SKV 5 må højst være 4 uger.

Selve SKV5 blanketten sender du kopi af til skytten, og originalen sender/afleverer du til politiet, som herefter har ansvaret for at inddrage skyttens våben.

SKV5 blanket