Udviklingspuljen

Foreninger kan søge om tilskud til projekter der medvirker til udvikling af foreningen, som kan give flere medlemmer på ansøgningsskemaet nedenfor. En mere detaljeret beskrivelse findes på skemaet.

Ansøgningsskema

Ansøgningen sendes på mail til Charlotte.jakobsen@dgi.dk, der vil sørge for at den kommer med på førstkommende udvalgsmøde.