Til foreninger, der driver skydebaner i Danmark

Skydebaneforeningen Danmark åbner nu for ansøgninger til projekt ”Fremtidens skydebaner”, hvor udviklingen af ”grønne” løsninger er omdrejningspunktet.

Projekterne afprøver nye muligheder for 0-energiløsninger, ventilation og støjdæmpning. Samtidig udvikles de lokale samarbejdsrelationer. Projektet vil danne erfaringsgrundlag til udvikling af et ”grønt” ide-katalog, som alle, der driver faciliteter, efterfølgende kan anvende ved ombygning, renovering og etablering af skydebaner. Skydebaneforeningen Danmark ønsker med projektet at fremtidssikre skydebanerne i Danmark, så vi skaber de bedste rammer for udvikling af skydeidrætten.

For at komme i betragtning, skal ansøgningsskema udfyldes. Ansøgningsskemaet findes på hjemmesiden www.skydebaneforeningen.dk og via linket nedenfor. Det anbefales, at inspirationsmaterialet gennemlæses og at landsdelens konsulent og skydeudvalg inddrages i ansøgningsprocessen. Vær opmærksom på, at landsdelens konsulent og skydeudvalg skal udfylde feltet på side 4 i skemaet.

Inspirationsmateriale

Download brochure om Fremtidens Skydebaner

Ansøgningsskema

Download ansøgningsskema

Ansøgningsfristen er 10. maj, hvorefter 4-6 projekter udvælges af følgegruppen, som består af repræsentanter for DGI, Dansk Skytte Union, Danmarks Jægerforbund og Skydebaneforeningen Danmarks skydebaneudvalg.

Med venlig hilsen

Lotte Højmark Tang

Udviklingskonsulent

lht@skydebaneforeningen.dk