Referat Årsmøde 2016, DGI Fyn skydning

Herunder finder du referatet fra DGI Fyns skydnings Årsmøde afholdt den 17. november i Skallebølle

Referat