Pistolterrænstævnet Lunde MINI Terræn 2021

Lunde Skytteforening indbyder alle pistolskytter fra foreninger under DGI.

 Lørdag den 2. oktober 2021 fra kl. 08.00 – 18.00

Mødested: Lunde Skytteforening, Højevej 27, 5771 Stenstrup.

 Program:  Indskydning + 8 stationer, efter skyttebogens regler. gennemgangstid er ca. 1 time.

  DER SKYDES PÅ 3 MANDS PATRULJE BLANDET HOLD, fin og grov.  

Våben:           Alle godkendte våben til og med kaliber 45.

                        Kappeklædt og magnum ammunition er IKKE tilladt.                  

Klasser:          Alle klasser jf. skyttebogen. Bemærk også 22FRI

                        Klassificering jf. stævneprogrammet er gældende.

Deltagere:      Individuelt jf. skyttebogen. Det er tilladt at gå flere omgange med samme kaliber,         

                        men 1. resultat er gældende til stævnets resultat.                

Forplejning:  Salg af pølser, kaffe, øl, vand mv.

 Præmier:       I alle klasser efter deltagerantal.

Indskud:        60 kr. pr. skydning.

 Bemærkning: Der er tale om et MINI terræn, hvor der skydes på foreningens egne baner. Men

        ellers er det et stævne som alle andre. Det er derfor en  Nåleskydning       

 Tilmelding:  Husk at oplyse ønske om skydetid OG skyttenummer til:                                             

                                       Jesper Christensen

                                      lundeskytteforening@sydfynsmail.dk

                                      Tlf. 2062 9126

                                                                                                                                               Ved tildeling af skydetid bedes indskud betalt umiddelbart herefter:                         

    Andelskassen Fyn reg.nr. 5994  kontonr.  0001065001

Med venlig hilsen

Lunde Skytteforening