Nye regler for støjberegning

Skydebaneforeningen Danmark har lavet nye rammer for teknisk bistand i forbindelse med beregening af støjkonsekvenser ved brug af nye pistolkalibre.

 

 

Skydebaneforeningen Danmark har modtaget de første ansøgning om bistand i forbindelse med beregning af støjkonsekvenser, hvis der på en 25 m-pistolbane skydes med de nye kalibre inden for grovpistoler, cal. .40, cal. .44 og cal. .45. For at en skydebane må bruges til disse kalibre, skal banen være såvel sikkerhedsgodkendt som miljøgodkendt hertil. Så for langt de fleste baner vil det indebære, at der skal en ny miljøgodkendelse til. Foreningen skal i den forbindelse være opmærksom på, at det kan betyde reducerede skydetider for allerede benyttede kalibre, hvis den bestående miljøgodkendelse er givet efter reglerne for eksisterende skydebaner, og den nye miljøgodkendelse laves efter reglerne for nye baner. Miljømyndighederne anvender nemlig den praksis, at hvis der sker væsentlige ændringer på bestående baner, skal hele banen godkendes efter reglerne for nye baner, der er mere restriktive.

Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse har fastlagt en ramme for, hvilken bistand der kan ydes i sådanne sager, idet Skydebaneforeningen er nødt til at prioritere sine ressourcer meget mere end hidtil. Hertil kommer, at det vil typisk koste i størrelsesordenen 30.-40.000 kr. at lave en sådan støjberegning, idet der ofte skal laves opmålinger af landinspektør, og herefter skal der anvendes en del arbejdstimer på at lave beregningerne. Der ydes derfor kun bistand inden for følgende ramme:

Kun én skydebane i hver landsdel kan opnå støtte. Det er landsdelen, der prioriterer, hvilken bane. Skytteforeningen, der har banen, skal selv betale halvdelen af omkostningen ved at lave beregningen. Omkostningerne er både de udgifter Skydebaneforeningen Danmark har til ekstern bistand (f.eks. landinspektør) og omkostningerne ved at lave beregningen (anvendt tidsforbrug med en timesats på 750 kr. plus moms).

De landsdele hvor der er foreninger der søger om teknisk bistand vedr. støjberegning, vil blive kontaktet direkte af undertegnede.

 

Søren Bendixen

Teknisk rådgiver

 

Skydebaneforeningen Danmark
Vingstedvej 27 | 7182 Bredsten

Telefon 7665 6725 | Direkte 7665 6711

ssb@skytten.dk | www.skytten.dk | www.facebook.com