Nye procedurer for ansøgninger til Skydebaneforeningen

Overskrift:  Nye procedurer for ansøgninger til SkydebaneforeningenSkydebaneforeningen Danmark ønsker at gøre det mere enkelt for foreningerne at søge om rådgivning, lån og tilskud. Derfor ændrer de deres procedurer, så fremgangsmåden fremover bliver som beskrevet nedenfor. Direkte mail fra skydebaneforeningen om dette bliver sendt til alle skytteforeningsformænd.

Ansøgning om rådgivning:

Foreningen sender mail til sbu@skydebaneforeningen.dk med angivelse af projekt/problem og kontaktoplysninger. Rådgivningsteamet og skydebaneudvalget behandler løbende ansøgninger.

DGI konsulenten i landsdelen orienteres om ansøgning og inddrages og inviteres, hvor det findes relevant.

Ansøgning om tilskud og lån:

For at få lån og tilskud kontaktes Skydebaneforeningen Danmark på tlf. 76656700/administration. Skydebaneforeningen Danmark fremsender efter telefonisk samtale, skema til foreningen og vejleder om udfyldelsen.

Vi anbefaler dog stærkt, at man kontakter skydekonsulent Charlotte Jakobsen, før Skydebaneforeningen kontaktes, så man kan få sparring om projektet. Charlotte har gode erfaringer med, hvad Skydebaneforeningen lægger vægt på i en ansøgning, så hun kan være med til at øge muligheden for at opnå et godt resultat.

Du kan kontakte Charlotte enten på tlf. 2129 2537 eller på mail charlotte.jakobsen@dgi.dk ntakte Char