Mødedatoer 2017 for skydeudvalget DGI fyn

Forslag der ønsket behandlet på et skydeudvalgsmøde, skal være udvalget i hænde senest 14 dage før mødet.

NB: Ansøgninger om tilskud, lån og rådgivning fra Skydebaneforeningen, skal være indsendt til Charlotte senest tre uger inden et kommende skydeudvalgsmøde.

 

Mødedatoer for Skydeudvalgsmøder 2017

21. februar, 15. marts, 22. maj, 20. juni, 1. juli, 11. august, 13. september, 2. oktober

Skytteaktivitetsmøde 27. april

Skytteårsmøde 23. november