Bane-DM i september-AFLYST

Aflysning af DM på 25, 50, 200 og 300 m

Skydeledelsen i DGI har med beklagelse besluttet at aflyse de kommende DM’er på pistol 25 m og riffel på 50-200-300 m. DGI Skydning forventer ikke, at myndighederne vil hæve forsamlingsforbuddet til 300 personer, som er den nedre grænse for at gennemføre et DM.

Man forventer stadig, at DM i Biatlon og geværterræn afholdes, da disse arrangementer vil kunne afvikles uden at overtræde det nuværende forsamlingsforbud.

_________________________________________________________

Stævneledelsen og DGI Skydning håber og tror på, at det antal personer, der må samles, hæves frem mod DM, og vi forventer derfor at kunne gennemfører DM, evt. med visse begrænsninger.

Der tages forbehold for ændringer i afviklingen af DM, såfremt myndighedernes retningslinjer vedr. Covid-19 ændres. Dette vil kunne ske med kort varsel helt op til DM.

DM vil blive gennemført i henhold til de på et hvert tidspunkt gældende retningslinjer vedr. covid-19, og DGI Skydning forventer/henstiller til, at de efterleves af alle ved deltagelse i DM.

Indbydelse til DM Ungdom den 11.-13. september i Vingsted.  

Få skydetid ved at sende mail til dmriffelungdom@dgifyn.dk  senest den 16. august

Indbydelse til DM Pistol den 12.-13. og 26.-27. september i Vingsted.  

Få skydetid ved at sende mail til dmpistol@dgifyn.dk  senest 16. august

Indbydelse til DM Voksen den25. – 26. september i Vingsted.   

Få skydetid ved at sende mail til dmriffelvoksen@dgifyn.dk  senest 30. august

Indbydelse til Margrethekædeskydning den 26.-27. september i Vingsted.   

Få skydetid ved at sende mail til dmriffelvoksen@dgifyn.dk  senest 30. august

Få overblik over afviklingen af Dm’erne i dette skema – NB landsdelen får tildelt bloktider for riffel, pt. er de dog ikke kendt.  

BEMÆRK

PRÆMIER

Der vil ikke være præmieoverrækkelse i år, præmierne vil blive sendt til landsdelskontoret nogle uger efter afslutning af Voksen DM.

OVERNATNING

DGI Skydning har ikke nogen aftaler om overnatning i år, det er op til skytterne selv at sørge for evt. overnatning. På invitationerne er der indsat links til de nærmeste steder.