Kom og vær med til at bestemme fremtiden for skydning på Fyn. Skytteårsmøde

Alle fynske skytte-, airsoft-, jagt- og bueforeninger under DGI Fyn inviteres til det årlige skytteårsmøde, hvor dagsordenen jf. forretningsordenen er:

  • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  • Status og udviklingsplan for skydning på Fyn
  • Indkomne forslag
  • Valg jf. §2 i forretningsordenen
  • Eventuelt

På valg: 
Udvalgsmedlemmer: 
Anders Pedersen 
Bo Pedersen

Suppleanter: 
Ivan Jørgensen 
Ulla Larsen

Skytteforeningerne i DGI Fyn har hver 5 stemmeberettigede repræsentanter på skytteårsmødet. Medlemmer af skydeudvalget er ligeledes stemmeberettigede.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Indkomne forslag skal være skydeudvalget i hænde, senest 3 uger før.

Tilmeld dig her

Vi håber, vi ses.