Evaluering “Åbent hus” uge 41 2014

Evaluering ”Åbent Hus” i uge 41, 2014.

I uge 41, 2014 gennemførtes et ”Åbent Hus” arrangement. Der deltog 28 skytteforeninger.

I uge 42 blev der evalueret på gennemførslen, idet der var udsendt et spørgeskema til alle deltagende foreninger. 28 af de deltagende 29 foreninger returnerede skemaet udfyldt. Disse 28 foreninger havde haft i alt 264 besøgende. De besøgende var jævnt fordelt i alle aldersgrupper fra ca8 til over 55 år. To tredjedele af de besøgende var drenge/mænd.

Der blev rapporteret nogle forskelle på foreningernes aktiviteter forud for uge 41. De fleste havde hængt de bestilte plakater op, foreninger med hjemmeside havde i de fleste tilfælde fået sat oplysning om arrangementet på hjemmesiden. Nogle foreninger havde taget kontakt til de skoler, de alligevel har kontakt med til skoleskydning og havde fået omtalt arrangementet den vej.

Der blev bragt en del pressemeddelelser i ugeaviserne, men mange foreninger rapporterede, at redaktionerne ikke havde bragt pressemeddelelser, selv om de var indsendt. En del foreninger havde sørget for, at oplysning om ”Åbent Hus” blev bragt i Fyens Stiftstidendes og Fyns Amtsavis rubrikker ”Det sker” under de enkelte kommuner. Det samme var sket i nogle af ugeaviserne.

Der var generel tilfredshed med annoncering. Der blev (igen) efterlyst omtale i TV.

I februar måned blev der igen udsendt evalueringsskema. Denne gang lå hovedvægten på en ting: er nogle af gæsterne fra uge 41 betalende medlem af foreningen d. 1. februar? Der kom svar fra samtlige 29 foreninger. Det er meget flot.

Åbent Hus arrangement i uge 41 har betydet, at de deltagende foreninger har fået 52 nye medlemmer. Det er ganske vist kun lidt over 2 medlemmer pr. forening, men det er mere end hver femte af de besøgende, der har meldt sig ind i skytteforeningen. Det er helt vildt mange.

Det ser ud til, at indmeldelse hænger noget sammen med, hvordan den enkelte forening takler de potentielle nye medlemmer. Nogle arrangerer kurser for dem, andre sikrer individuel instruktion. Nogle få foreninger har fulgt op på det første besøg ved at tage kontakt igen, om de besøgende ikke ville prøve en gang til.

Åbent Hus er en effektiv måde til at få nye medlemmer. Det springende punkt er markedsføringen – både over for skytteforeningerne (der er mange skytteforeninger, der ikke var med) og over for fynboerne. Hvordan får vi gjort bedre opmærksom på muligheden midt i vrimlen af andre budskaber?

Maj 2015

Skydeudvalget

DGI Fyn Skydning