Doping

Doping er usportsligt, unfair og uacceptabelt, og det forekommer både i eliteidræt og i breddeidræt.

Værd med til at stoppe det ved at læse denne side.

Skydeaktiviteter er underlagt et dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere. Reglementet er udarbejdet i samarbejde med DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund, og er baseret på det internationale regelsæt, men tilpasset bredde- og motionsidræt. Du kan se reglerne her (åbnes i et nyt vindue).

Det betyder, at det er tilladt at bruge lægeordineret medicin uden at skulle søge dispensation, selvom medicinen indeholder et stof, der er optaget på listen over forbudte stoffer. Til gengæld er det et krav, at det skal kunne dokumenteres, at medicinen er lægeordineret.

Det er Anti Doping Danmark, der foretager dopingkontrol, og bliver du udtaget til at afgive en dopingprøve og bruger medicin med et forbudt stof, skal du indsende dokumentation for at medicinen er lægeordineret. Bruges ikke-lægeordineret medicin med forbudte stoffer, kan du risikere en 2 årig karantæne, som gælder både udøvelse og lederhverv indenfor alle de ovennævnte organisationer.

Du kan se mere om forbudte stoffer på http://www.antidoping.dk/da/Regler/Dopinglisten_2012.aspx

Nedenfor kan du se nogle enkelte anbefalinger til forebyggelse af doping i din forening:

  • Sælg ikke kosttilskud eller proteintilskud i foreningens lokaler
  • Foreningen bør have en skriftlig antidopingpolitik
  • Foreningen kan udnævne en antidopingansvarlig
  • Undervisning, instruktion og vejledning i foreningens lokaler skal tage udgangspunkt i funktionel træning
  • Hold evt. temamøder for foreningens medlemmer om funktionel og effektiv træning
  • Hav ikke frie håndvægte, der er tungere end 26 kg. eller makiner, der animerer til bodybuilding i foreningen