DM i Foreningsudvikling

DGI Fyn inviterer hermed udviklingsparate fynske idrætsforeninger til DM i Foreningsudvikling.

DM i foreningsudvikling er på én gang en dyst mellem foreninger og et udviklingsforløb for hver enkelt forening. DM starter i august/september og varer frem til september året efter. DGI stiller al sin ekspertise om foreningsudvikling til rådighed og giver jer en enestående mulighed for at få en endnu bedre forening.

Hvad får I ud af det?

DM foreningerne får stillet DGI’s ekspertise til rådighed – DGI kan bl.a. hjælpe med:

  • at analysere foreningens udviklingsmuligheder
  • at definere jeres mål
  • at  udarbejde en plan for det, I vil
  • at involvere flere i opgaveløsningen.

I kan bl.a. arbejde med kommunikation, skole- og kommunesamarbejde, nye aktiviteter, flere og gladere frivillige, foreningens organisering og meget andet

Hvordan kommer vi med?

Det er simpelt:

Find 5-6 personer i/omkring foreningen, der vil stå i spidsen for udviklingsforløbet.
Send en kort beskrivelse af foreningens motivation for at deltage til:
anders.nielsen@dgi.dk

Blandt de interesserede udvælger DGI Fyn 3-5 foreninger til at deltage i DM.

Hvad er forløbet?

  • I september måned deltager I i DM-konferencen. Her møder I tidligere DM deltagere og får tanket helt op af inspiration med masser af workshops, oplæg og ideudveksling. I bliver også introduceret til DGI’s mange kompetencer inden for foreningsudvikling, som I kan gøre brug af efterfølgende. Når I tager hjem fra konferencen begynder I at formulere hvad I ønsker at udvikle i jeres forening.
  • I december er der deadline for at indlevere mål. Herefter skal målene realiseres i samspil med DGI’s eksperter og rådgivere.
  • Året efter i september kårer juryen de 3 vindere ved DM konferencen, hvor I har mulighed for at dele jeres successer og fiaskoer med nye DM- foreninger. Herefter er det op til jer at fortsætte udviklingsarbejdet.

Læs mere om DM i Foreningsudvikling – og se andre foreningers udbytte og gode idéer på:

http://www.dgi.dk/foreningsledelse/goer-din-forening-bedre/dm-i-foreningsudvikling/tag-din-forening-til-helt-nye-hoejder-deltag-i-dm-i-foreningsudvikling

Vi håber på jeres interesse!

Venlig hilsen

DGI Fyn Leder- og Foreningsudvikling