BK/JUN træningsdage sommer

I håbet om at vi snarligt komme om på den anden side af corona-krisen, udbyder DGI Fyn Skydning 4 træningsdage for BK/JUN riffelskytter.     

Det bliver 4 træningsdage, hvor BK/JUN skytter får ekstra træning og sjov sammen med andre skytter i deres alder. Der vil være forskellige temaer fra gang til gang, og der er plads til alle uanset niveau.

Med mindre der kommer ændringer fra myndighederne, forventes datoerne for de 4 træningsdage at være

  • 16. maj
  • 20. juni
  • 8. august
  • 5. september

Skulle der blive ændringer i træningsdatoerne, vil de tilmeldte skytter få direkte besked.

Der bliver indtil videre oprettet 1 hold. Men skulle holdet bliver overtegnet, og vi kan se, der er mange på venteliste (standbyliste), vil der være god mulighed for, at der bliver oprettet et ekstra hold.

Tilmeld dig på BK/JUN træningsdage  senest 16. maj    

Ved tilmelding til dette arrangement er der udbrudt corona-virus i Danmark. Skulle arrangementet eller dele heraf blive aflyst begrundet i en efterlevelse af myndighedernes anbefalinger/krav/påbud, er vi ikke erstatningspligtige for eventuelle tab, der måtte være direkte /indirekte forbundet med en aflysning.