Aktivitetsmøde i Vingsted

Den 31. oktober afholder DGI Skydning det aktivitetsmøde, der måtte udskydes i foråret under lockdown af Danmark.

Som konsekvens af det sene tidspunkt for afholdelsen er det besluttet, at der ikke træffes afgørelser ift. skyttebogen på dette møde. De forslag, der var indsendt i foråret, vil blive forhåndsbehandlet, mens en egentlig beslutning træffes på det ordinære aktivitetsmøde, der forventes afholdt i foråret 2021.

Er du interesseret i at se de forslag, der skal forhåndsbehandles, så klik her:  Forslag    

Har du kommentarer til forslagene, så send dem på mail til Charlotte på charlotte.jakobsen@dgi.dk  senest den 15. oktober.