DGI og Corona-virus

I den kommende tid står flere store stævner for døren, herunder Danmarksmesterskaber i Skydning, hvor mange mennesker samles i Vingsted.

DGI følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger 100%, og følger udviklingen omkring virussen tæt og deraf anbefalingerne fra myndighederne.

For nuværende er Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

  1. Følg de generelle hygiejneråd med hyppig håndvask, samt hoste eller nys i ærmet
  2. Personer der er udrejst fra de særlige risikoområder efter d. 2. marts, anbefales det at blive hjemme indtil 14 dage fra udrejse fra risikoområdet (risikoområderne er pt.: Italien, Iran, Kina og Sydkorea – se opdateret liste og information på Sundhedsstyrelsen)

Der er således pt. ingen forbud imod at samles flere mennesker, hvorfor stævnerne forsat afholdes som planlagt. Dette vil naturligvis kunne ændre sig, såfremt Sundhedsstyrelsen kommer med nye anbefalinger eller regler for forsamling af mennesker.

Vi henstiller ligeledes alle der har været i et kritisk Corona berørt område, at de IKKE deltager ved et af DGIs stævner, såfremt det er mindre end 14 dage efter hjemkomsten.

DGI ser frem til nogle gode stævner i den kommende tid.