Transporttilladelse ny

Transporttilladelse

Denne blanket bruges til at give en skytte tilladelse til at transportere et lånt foreningsvåben. Tilladelsen gives kun til dagen før og dagen efter en begivenhed og under forudsætning af, at skytten kan opbevare våbenet korrekt.

Det er vigtigt, at skytten har en kopi af tilladelsen med sig OG samtidig skal der være en kopi af tilladelsen i foreningen.

BEMÆRK: Skytten skal på forhånd være godkendt på SKV 3-blanket eller have egen våbenpåtegning.

SKV5 – tilbagekaldelse af våbenpåtegning

SKV5 blanketten bruger du:

Når foreningen skal tilbagekalde våbenpåtegning for et medlem: 
1) som er stoppet i foreningen
2) som ikke er aktivt skydende
3) som af andre grunde ikke kan have påtegning

Du skal starte med at sende skytten et forvarsel med anbefalet brev – se forslag HER . Bemærk den samlede frist for forvarslingen samt SKV 5 må højst være 4 uger.

Selve SKV5 blanketten sender du kopi af til skytten, og originalen sender/afleverer du til politiet, som herefter har ansvaret for at inddrage skyttens våben.

SKV5 blanket

SKV3 – boksadgang/transporttilladelse

SKV 3 blanketten bruger du til

Ansøgning om adgang til foreningens våbenopbevarings-steder og skyttens ansøgning om transporttilladelse.  Bestyrelsesmedlemmets CPR. nr. på side 3/3 udskrives ikke iflg. aftale med Rigspolitiet

SKV3 blanket

Bemærk: En SKV3 godkendelse gælder i 5 år, og du skal selv tjekke, hvornår en skyttes SKV3 skal fornyes.

SKV2 – våbenpåtegning til skytte

SKV2 blanketten bruger du til:

Ansøgning om våbenpåtegning til skytter, herunder fornyelse, foreningsskift og
flerbrugertilladelse.

SKV2 blanket

HUSK blanketten skal underskrives af både formand og skytte – også i de tilfælde, hvor begge er én person.

Søger du våbenpåtegning til pistol/revolver for en skytte som har brug for flere end to cal. .22/CO2 luftvåben eller søges om pistoler/revolvere fra størrelse cal. .32 og større, skal nedenstående oplysningsskema sendes med:

Oplysningsskema

Nedenfor kan du finde en kort vejledning i proceduren omkring ansøgningen af våbenpåtegning til en skytte:

Vejledning

 

Aktivitetsansvarlige Skydning

 

Aktivitetsansvarlige inden for DGI Fyn skydning

 

Hermed link til Aktivitetsansvarlige 2017

 

 

NB: Bemærk at der er flere vakante stillinger som aktivitetsansvarlig. Hvis du kender nogen (eller gerne en gruppe), som kan løfte en opgave, så bør du opfordre dem til at tage opgaven.

Konsekvensen af manglende aktivitetsansvarlige bliver aflysning af aktiviteter.

 

Nye regler for støjberegning

Skydebaneforeningen Danmark har lavet nye rammer for teknisk bistand i forbindelse med beregening af støjkonsekvenser ved brug af nye pistolkalibre.

 

 

Skydebaneforeningen Danmark har modtaget de første ansøgning om bistand i forbindelse med beregning af støjkonsekvenser, hvis der på en 25 m-pistolbane skydes med de nye kalibre inden for grovpistoler, cal. .40, cal. .44 og cal. .45. For at en skydebane må bruges til disse kalibre, skal banen være såvel sikkerhedsgodkendt som miljøgodkendt hertil. Så for langt de fleste baner vil det indebære, at der skal en ny miljøgodkendelse til. Foreningen skal i den forbindelse være opmærksom på, at det kan betyde reducerede skydetider for allerede benyttede kalibre, hvis den bestående miljøgodkendelse er givet efter reglerne for eksisterende skydebaner, og den nye miljøgodkendelse laves efter reglerne for nye baner. Miljømyndighederne anvender nemlig den praksis, at hvis der sker væsentlige ændringer på bestående baner, skal hele banen godkendes efter reglerne for nye baner, der er mere restriktive.

Skydebaneforeningen Danmarks bestyrelse har fastlagt en ramme for, hvilken bistand der kan ydes i sådanne sager, idet Skydebaneforeningen er nødt til at prioritere sine ressourcer meget mere end hidtil. Hertil kommer, at det vil typisk koste i størrelsesordenen 30.-40.000 kr. at lave en sådan støjberegning, idet der ofte skal laves opmålinger af landinspektør, og herefter skal der anvendes en del arbejdstimer på at lave beregningerne. Der ydes derfor kun bistand inden for følgende ramme:

Kun én skydebane i hver landsdel kan opnå støtte. Det er landsdelen, der prioriterer, hvilken bane. Skytteforeningen, der har banen, skal selv betale halvdelen af omkostningen ved at lave beregningen. Omkostningerne er både de udgifter Skydebaneforeningen Danmark har til ekstern bistand (f.eks. landinspektør) og omkostningerne ved at lave beregningen (anvendt tidsforbrug med en timesats på 750 kr. plus moms).

De landsdele hvor der er foreninger der søger om teknisk bistand vedr. støjberegning, vil blive kontaktet direkte af undertegnede.

 

Søren Bendixen

Teknisk rådgiver

 

Skydebaneforeningen Danmark
Vingstedvej 27 | 7182 Bredsten

Telefon 7665 6725 | Direkte 7665 6711

ssb@skytten.dk | www.skytten.dk | www.facebook.com

Læs mere