Mød skydeudvalget 9. maj – AFLYST

Det har desværre været nødvendigt at aflyse dette møde.

DGI Fyns Skydeudvalg inviterer dig til orienterings- og dialogmøde den 9. maj kl. 18.30 i Skallebøllecentret, hvor vi kigger på fremtiden.   

Emnerne for aftenen er:

  • processen frem mod fusionsaftalens udfasning
  • skyttebogsregler og andet relevant, som indgår i aktivitetsmødet på landsplan
  • kommunikation om landsdelens aktiviteter

Kontoret udsender med regelmæssige mellemrum aktivitetsmails, hvor du kan finde rigtig mange informationer om skydning, aktiviteter, tips til foreningen og meget mere. Det vil i løbet af aftenen være muligt at få hjælp til at blive tilmeldt til aktivitetsmailen.

Så kom og se udvalget i øjnene på MØDET tilmelding senest den 1. maj.