Webinar – sådan håndterer I Corona-virus i foreningen

torsdag den 2. april kl. 19-20 afholdes webinar med følgende indhold:

Sådan håndterer I Corona-virus i foreningen

Corona-situationen rejser mange spørgsmål i idrætsforeningerne. Både når det gælder aflysninger af arrangementer og aktiviteter og i forhold til muligheden for økonomisk kompensation.

På dette onlinekursus får du DGI Juras råd om blandt andet: 

  • Foreningens medlemmer / kontingentbetaling
  • Hvad gør vi med aktivitet og arrangementer efter 13. april?
  • Lønnede trænere og instruktører – skal de have løn?
  • Ulønnede ledere, trænere og instruktører, der får skattefri omkostningsgodtgørelse – skal der reduceres i beløb, som er aftalt?
  • Foreningens leverandører – kan vi afbestille?
  • Foreningens sponsorer – skal de have penge tilbage?
  • Risikerer foreningen at få sit tilskud fra kommunen efter folkeoplysningsloven reduceret som følge af aflyst aktivitet?
  • Kan foreningen søge kompensationsordningerne?

Tilmelding i CRM her: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=202000850049

Forud for webinaret udsendes deltagerlink til tilmeldte.

God dag til jer J