Skydeleder kurser

Fra 30. juni 2019 skal der altid være en skydeleder med bestået skydelederprøve tilsted ved afvikling af alle skydninger.

DGI Fyn skydning har tilbudt mange skydelederkurser, det næste planlagte kursus afholdes på Ærø.

  1. juni i Ærøskøbing – se invitation Ærø – tilmelding på https://www.dgi.dk/arrangementer/201916743019  senest 24. maj