Ændret holdturnering sommer 2020 pga. Corona

Med de restriktioner vi i nogle måneder har været underlagt, har det ikke været muligt at skyde, og skydeudvalget har derfor vurderet, at det kunne blive svært at gennemføre sommerens holdturnering på de vilkår, der i første omgang blev meldt ud. Udvalget har derfor besluttet at ændre holdturneringen som følger:

  • Turneringen afvikles udelukkende som hjemmebaneskydning, dog stadig med 3 skydninger.
  • Der skydes/indrapporteres løbende, der bliver dermed ikke nogen del-deadlines for indlevering af resultater af runderne.
    Det betyder også, at der ikke er nogen deadline for tilmelding til turneringen, man skal blot indsendes resultater, så deltager man automatisk.
  • Sidste resultat for de 3 skydninger skal være indsendt inden 9. august, hvor turneringen slutter.
    BEMÆRK, benyttes post til indsendelse af resultater, skal brevet være på kontoret inden 9. august.
  • Udvalget opfordrer kraftigt til, at man indsender resultater til puljeskydning@dgifyn.dk løbende, således at der ikke opstår en pukkel, der skal tastes efter 9. august.
  • Der afholdes ikke finaler
  • Der udtages til DM udelukkende på baggrund af de tre indsendte resultater

Du finder det tilpassede reglement for sommerens turnering her: Sommerreglement_2020  

Resultatskemaet er uændret, du finder det her:  Resultatskema   

Skydeudvalget håber, mange vil støtte op om holdturneringen og ønsker alle deltagere held og lykke med skydningerne.